Oznámenie o konaní volieb hlavného kontrolóra obce Dolná Mičiná

Zverejnené 5. januára 2023.
Upravené 13. januára 2023.