Oznámenie o začatí kolaudačného konania – Lukavica – Malý Brod

Upravené
12. feb 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
27. januára 2021 − 11. februára 2021