Pozvánka – zasadanie obecného zastupiteľstva 23.4.2021

Zverejnené
21. apríla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
21. apríla 2021 − 24. apríla 2021