Sčítanie obyvateľov, domov a bytov – tlačová správa

Zverejnené
21. októbra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
21. októbra 2020