Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Zverejnené
19. augusta 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
19. augusta 2020