Verej.vyhláška- Kolaudačné rozhodnutie „SW:12681 Lukavica – Malý Brod“

Zverejnené
19. apríla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
19. apríla 2021 − 4. mája 2021