VEREJNÁ VYHLÁŠKA -STAVEBNÉ POVOLENIE

Upravené
12. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
9. apríla 2021 − 25. apríla 2021