Zámer predaja majetku obce

Upravené
06. máj 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
28. apríla 2020