Zámer zámeny majetku obce

Upravené
16. aug 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
28. júla 2021 − 13. augusta 2021