Preskočiť na obsah

Zaujímavosti

Kaštieľ v Dolnej Mičinej

Kaštieľ v Dolnej Mičinej je jednou z najkrajších a snáď aj najviac zanedbaných renesančných pamiatok na našom území. Predstavuje nie bežný typ renesančného kaštieľa a dodnes celkom nezaslúžene pustne.

Kaštieľ sa nachádza v katastri obce Dolná Mičiná a je postavený na vyvýšenine, ovládajúcej strategicky široko sa rozprestierajúcu kopcovitú romantickú krajinu, čím zároveň tvorí dominantu obce. Silueta kaštieľa už zďaleka budí záujem návštevníkov údolia, ktorí prichádzajú cestou Banská Bystrica – Horná Mičiná – Sliač.

Začiatkom 16. storočia zaniklo na Slovensku v architektúre postupne umelecké cítenie gotiky a prevládali renesančné prvky. Vplyv na premenu architektúry mali talianski architekti, ktorí sa podieľali na výstavbe protitureckých pevností: G. Ferarri, P. Ferrabosco, F. G. Pozzo a iní. V 16. storočí tak nastala výstavba kaštieľov, ktoré mali fortifikačnú funkciu. K takýmto kaštieľom patrí aj kaštieľ v Dolnej Mičinej.

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI

Rovnako ako aj iné obce, aj Dolná Mičiná sa zapísala do histórie Slovenska vďaka niektorým významným osobnostiam umeleckého a kultúrneho života na Slovensku, ktoré tu mali svoje pôsobisko a pre ktoré sa možno stala aj inšpiráciou.

Peter Benický (1603 – 1664)
Bol hlavným predstaviteľom manierizmu na Slovensku. Jeho verše prezrádzajú, že po dlhom čase vstúpil do literatúry zase laik.

Ján Kmeť (1848 – 1931)
Patril medzi významných pedagógov, matematikov a národných buditeľov.

Milan Laluha (1930 – 2013)
Do histórie Dolnej Mičinej sa významne zapísal najmä svojimi maľbami, v ktorých sa v mnohom inšpiroval práve dedinským prostredím.

Ukážky z diel Milana Laluhu: