Starosta obce

Starosta obce Dolná Mičiná
Oto Hudec
adresa: Dolná Mičiná č. 93
mobil: 0914 120 426
mobil: 0948 310 053
email: starosta@dolnamicina.sk

Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky.

Starosta obce je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce.

V administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.