Preskočiť na obsah

Stavebný úrad

OBEC DOLNÁ MIČINÁ MÁ SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

Informácie na adrese:

Mgr. Miroslav Paučo
Partizánska 81
974 01 Banská Bystrica
tel: 048/414 53 36

Návrh na kolaudáciu stavby

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebných úprav

Zákon o správnych poplatkoch

Zákon o správnych poplatkoch-výňatok

Žiadosť o predĺženie stavebného povolenia

Žiadosť o pridelenie súpisného a orientačného čísla

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Upozorňujeme občanov na dodržiavanie predpisov pri realizácií drobných stavieb  (Stavebný  zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku) pre povoľovanie stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác tak, ako je to uvedené v súbore: Oznam-drobné stavby