Udalosti

Uskutočnené a plánované udalosti v obci Dolná Mičiná.

Uloženie listovej zásielky

Uloženie listovej zásielky od soc. poisťovne pre p. Donovala Patrika – dňa 25.1.2023 Listovú zásielku si môžete prevziať na Obecnom úrade Dolná Mičiná počas úradných hodín.

Uskutočnila sa So 4.2 23:50