Aktívne zálohy ozbrojených síl

Dátum a Čas
Nešpecifikované

Zverejnené 20. júna 2022.
Bez úpravy .