e-mailová adresa a doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

Dátum a Čas
Nešpecifikované

Zverejnené 26. júla 2022.
Bez úpravy .