Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 15.8.2022

Dátum a Čas
Nešpecifikované

Zverejnené 28. júla 2022.
Upravené 29. júla 2022.