Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 20.2.2023

Dátum a Čas
Nešpecifikované

Zverejnené 24. januára 2023.
Bez úpravy .