Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 17.8.2022

Dátum a Čas
Nešpecifikované

Zverejnené 29. júla 2022.
Bez úpravy .