Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum a Čas
Nešpecifikované
Miesto
Dolná Mičiná

Zverejnené 24. októbra 2022.
Bez úpravy .