Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Dátum a Čas
Nešpecifikované

Zverejnené 18. júla 2022.
Bez úpravy .