Určenie volebných obvodov, počtu poslancov a ďalších náležitostí v zmysle Zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum a Čas
Nešpecifikované

Zverejnené 18. júla 2022.
Bez úpravy .