Určenie volebných obvodov, počtu poslancov a ďalších náležitostí v zmysle Zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

18.7.2022 zverejnil/a dolnamicina_obec.

Dátum a Čas
Nešpecifikované