Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

Dátum a Čas
Nešpecifikované

Zverejnené 30. októbra 2022.
Bez úpravy .