Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stav. konania a upustenie od ústneho pojednávania

28.3.2023 zverejnil/a dolnamicina_obec.

Dátum a Čas
Nešpecifikované