Verejná vyhláška-Oznámenie o začatí stav. konania a upustenie od ústneho pojednávania

22.3.2023 zverejnil/a dolnamicina_obec.

Dátum a Čas
Nešpecifikované