Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

31.3.2023 zverejnil/a dolnamicina_obec.

Dátum a Čas
Nešpecifikované