Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Dátum a Čas
Nešpecifikované
Miesto
Dolná Mičiná

-Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Zverejnené 14. júna 2022.
Bez úpravy .