Oznámenie o začatí kolaudačného konania – Lukavica – Malý Brod