Sčítanie obyvateľov, domov a bytov – tlačová správa