OZNAM – úprava úradných hodín počas núdzového stavu do 24.1.2021

Zverejnené
11. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
11. januára 2021