Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Dolná Mičiná.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

ID: 3221001 – Dobrovoľná požiarna ochrana SR

3 000,00 €

10.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 3 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dolná Mičiná

Objednávateľ - Sídlo Dolná Mičiná č. 1, 974 01 Banská Bystrica

Objednávateľ - IČO 00313360

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 00177474

Prílohy

Zmluva o sprac.osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu „mOBEC“

T-MAPY s.r.o.

3.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dolná Mičiná

Objednávateľ - Sídlo Dolná Mičiná č. 1, 974 01 Banská Bystrica

Objednávateľ - IČO 00313360

Dodávateľ T-MAPY s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava

Dodávateľ - IČO 43995187

Prílohy

Kúpna Zmluva-Mária Škrváňová

4 150,00 €

30.3.2022

Začiatok účinnosti 30.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 4 150,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dolná Mičiná

Objednávateľ - Sídlo Dolná Mičiná č. 1, 974 01 Banská Bystrica

Objednávateľ - IČO 00313360

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č.1 k Zmluve o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb

Alphabet partner s.r.o

30.3.2022

Začiatok účinnosti 8.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dolná Mičiná

Objednávateľ - Sídlo Dolná Mičiná č. 1, 974 01 Banská Bystrica

Objednávateľ - IČO 00313360

Dodávateľ Alphabet partner s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Strárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 52436411

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o vytvorení web.sídla a Licenčná zmluva

Zámer zámeny majetku obce

3.2.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dolná Mičiná

Objednávateľ - Sídlo Dolná Mičiná č. 1, 974 01 Banská Bystrica

Objednávateľ - IČO 00313360

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Príloha č.1 k Zmluve č.SZH1208201515- ENVI-PAK a.s.

ENVI-PAK a.s.

2.2.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Dolná Mičiná

Objednávateľ - Sídlo Dolná Mičiná č. 1, 974 01 Banská Bystrica

Objednávateľ - IČO 00313360

Dodávateľ ENVI-PAK a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva-č.SZH1208201515

Dodatok č.2 k Zmluve č.5003011 o nakladaní s komunálnym odpadom

28.1.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Dolná Mičiná

Objednávateľ - Sídlo Dolná Mičiná č. 1, 974 01 Banská Bystrica

Objednávateľ - IČO 00313360

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 1 k Zmluve č.9 o odchyte túlavých zvierat

6.12.2021

Začiatok účinnosti 6.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Dolná Mičiná

Objednávateľ - Sídlo Dolná Mičiná č. 1, 974 01 Banská Bystrica

Objednávateľ - IČO 00313360

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva č.9/2020 o odchyte túlavých psov

Zmluva o zabezpečení služieb zimnej údržby

1.12.2021

Začiatok účinnosti 1.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Dolná Mičiná

Objednávateľ - Sídlo Dolná Mičiná č. 1, 974 01 Banská Bystrica

Objednávateľ - IČO 00313360

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Kúpna zmluva – Tonet s.r.o.

25.10.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Dolná Mičiná

Objednávateľ - Sídlo Dolná Mičiná č. 1, 974 01 Banská Bystrica

Objednávateľ - IČO 00313360

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Kúpna zmluva – Falťanová Zuzana

22.10.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Dolná Mičiná

Objednávateľ - Sídlo Dolná Mičiná č. 1, 974 01 Banská Bystrica

Objednávateľ - IČO 00313360

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zámenná zmluva

Obec Dolná Mičiná - Radoslav Rentka

19.8.2021

Začiatok účinnosti 20.8.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Dolná Mičiná

Objednávateľ - Sídlo Dolná Mičiná č. 1, 974 01 Banská Bystrica

Objednávateľ - IČO 00313360

Dodávateľ Obec Dolná Mičiná - Radoslav Rentka

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy