Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Dolná Mičiná.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti 3.8.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.8.2023

Suma s DPH 26 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Dolná Mičiná

Objednávateľ - Sídlo Dolná Mičiná č. 1, 974 01 Banská Bystrica

Objednávateľ - IČO 00313360

Dodávateľ Ministerstvo investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR, Sekcia IROP, odbor implementácie projektov

Dodávateľ - Sídlo Pribinova 25, 811 09 Bratislava

Dodávateľ - IČO 50349287

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.6.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dolná Mičiná

Objednávateľ - Sídlo Dolná Mičiná č. 1, 974 01 Banská Bystrica

Objednávateľ - IČO 00313360

Dodávateľ apropose s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Mamateyova 1583/15, 851 04 Bratislava

Dodávateľ - IČO 53686845

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.5.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dolná Mičiná

Objednávateľ - Sídlo Dolná Mičiná č. 1, 974 01 Banská Bystrica

Objednávateľ - IČO 00313360

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 00177474

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 28.4.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.4.2023

Suma s DPH 8 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dolná Mičiná

Objednávateľ - Sídlo Dolná Mičiná č. 1, 974 01 Banská Bystrica

Objednávateľ - IČO 00313360

Dodávateľ Space Studio Design s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kuzmányho 15, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 45619409

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.3.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dolná Mičiná

Objednávateľ - Sídlo Dolná Mičiná č. 1, 974 01 Banská Bystrica

Objednávateľ - IČO 00313360

Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Dodávateľ - Sídlo Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 45736359

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dolná Mičiná

Objednávateľ - Sídlo Dolná Mičiná č. 1, 974 01 Banská Bystrica

Objednávateľ - IČO 00313360

Dodávateľ INISOFT s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 45234469

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dolná Mičiná

Objednávateľ - Sídlo Dolná Mičiná č. 1, 974 01 Banská Bystrica

Objednávateľ - IČO 00313360

Dodávateľ TERRA-GRATA,nezisk.ogr.

Dodávateľ - Sídlo Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 37954989

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 22.9.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Anton Kachnič a Šárka Kachničová

Dodávateľ Obec Dolná Mičiná

Dodávateľ - Sídlo Dolná Mičiná č. 1, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 00313360

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 3 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dolná Mičiná

Objednávateľ - Sídlo Dolná Mičiná č. 1, 974 01 Banská Bystrica

Objednávateľ - IČO 00313360

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 00177474

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dolná Mičiná

Objednávateľ - Sídlo Dolná Mičiná č. 1, 974 01 Banská Bystrica

Objednávateľ - IČO 00313360

Dodávateľ T-MAPY s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava

Dodávateľ - IČO 43995187

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 30.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 4 150,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dolná Mičiná

Objednávateľ - Sídlo Dolná Mičiná č. 1, 974 01 Banská Bystrica

Objednávateľ - IČO 00313360

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 8.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Dolná Mičiná

Objednávateľ - Sídlo Dolná Mičiná č. 1, 974 01 Banská Bystrica

Objednávateľ - IČO 00313360

Dodávateľ Alphabet partner s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Strárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 52436411

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o vytvorení web.sídla a Licenčná zmluva