Preskočiť na obsah

Kronika obce

1241

Vpád Tatárov

Významnou udalosťou v dejinách nášho územia bol bezpochyby vpád Tatárov (1241 – 1242) do Uhorska. Tatári s chánom Batu vtedy vyplienili Zvolen, Krupinu a ďalšie mestá. Ľudia z postihnutých oblastí utiekli pred Tatármi do hôr a do okolitých dedín. Po tatárskom vpáde však začína intenzívnejšie osídľovanie oblasti.

1293

Prvé zmienky

Pôvodne, už v 13. storočí, jestvovala iba jedna Mičiná. Horná Mičiná sa v listinných správach spomína v roku 1293 ako územie Mikeho, syna Radunovho (Radvanského). Rybár Radun údajne už v roku 1250 získal časť územia od Zvolenského hradu. Mike (udávaný aj ako Myke) sa teda už od roku 1296 spomína ako majiteľ pozemku (terra Mike).

1309

V týchto údajoch sa po prvýkrát spomína osada Mičiná. Ďalšia zmienka je z roku 1309, kedy sa Mičiná spomína ako Lehatha, čiže Lehota Miková, v roku 1393 ako Mikelyhota alebo Mikafalva.

1402

Prvá písomna zmienka

Dolná Mičiná sa z Mičinej vyčlenila pravdepodobne koncom 14. storočia už ako samostatná obec. Už v roku 1402 je totiž listinne pripomínaná ako Alsowlafu. V priebehu 14. a 15. storočia Horná Mičiná, Dolná Mičiná a Môlča patrili rodu Mičinských s výnimku časti Môlče, ktorá sa v 14. storočí vyčlenila a patrila ľupčianskemu panstvu.

1819

Priamy doklad

Priamy doklad na administratívnu prax v obci je až z roku 1819, čo veľmi presvedčivo poukazuje na skutočnosť, ako málo faktov existuje o obci.

1860

 V decembri 1860 sa doterajšie okresy premenovali na Horný, Stredný a Dolný okres. Dolná Mičiná patrila do Stredného okresu, hlavnoslúžnovského obvodu Banská Bystrica.