Obec v obraze

MDD 2018

Mikuláš 2017

Deň Zeme 2017

Mikuláš 2016

Mičinský kroj

MDD 2016

Čistenie potoka – jún 2016

Minifutbalový turnaj – hasiči – Letka Ministerstva vnútra

Rozlúčka s dlhoročným členom výboru PS-URBÁR

Mikuláš 2015

MDD