Preskočiť na obsah

Starosta obce

Starosta obce Dolná Mičiná

Oto Hudec

Dolná Mičiná č. 93

starosta@dolnamicina.sk 0914 120 426 0948 310 053

Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky.

Starosta obce je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce.

V administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.