Upozornenie – jarné vypaľovanie trávy

Zverejnené
10. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
10. marca 2021 − 29. augusta 2021