Zámer predaja majetku obce

Zverejnené
8. októbra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
8. októbra 2020