VZN č.1/2023 o nakladaní s komunálnym odpadom

Zverejnené
11. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
11. januára 2023 − 25. januára 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023/001

Prílohy