Pozvánka na zasadanie obecného zastupiteľstva 19.10.2021

Zverejnené
15. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
15. októbra 2021 − 20. októbra 2021
Kategória

Prílohy