VZN č.3/2023 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Dolná Mičiná

Zverejnené
19. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
24. mája 2023 − 7. júna 2023
Kategória

Prílohy