VZN č. 1/2019- ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu obce Dolná Mičiná

Zverejnené
31. januára 2019
Kategória

Prílohy