VZN č.2/2023 o miestnom poplatku za rozvoj

Zverejnené
19. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
24. mája 2023 − 7. júna 2023
Kategória

Prílohy