Podnety pre starostu

Zoznam podnetov pridaných občanmi a návštevníkmi obce Dolná Mičiná.